Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı- Sevgili okurlarımız ve sevgili Ankara sakinleri bu yazımızı sizler için derledik. Yaşadığınız şehre hastaysanız hatta aşıksanız sizce de Ankara için bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi? Sizlerinde muhakkak şöyle bir düşüncesi olmuştur; fırsat verilirse şöyle bir projem var ve Ankara için oldukça iyi olacağını düşünüyorum dediğiniz fikirleriniz olmuştur. Peki size hem hallerinizi gerçekleştirebileceğinizi hemde bunun karşılığında para alacağınızı söylesek. Evet yanlış duymadınız Ankara’nın yararına olduğunu düşündüğünüz fikirleriniz için size bir bütçe ayrılacak ve sizlerde bu bütçe ile hayalinizi gerçekleştirebileceksiniz.

ANKARA KALKINMA AJANSI PROJESİ NEDİR?

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetleri desteklemek.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR ve BÜTÇESİ NE KADARDIR?

Değerli okurlarımız, Ankara kalkınma projesinin genel bütçesi 1.000.000 TL dir. Bu programdan asgari yararlanma tutar: 25.000 TL iken, azami yararlanma tutarı: 75.000 TL dir. Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir. Yararlanacak olan il Ankaradır. Ayrıca projeye; Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK’lar), Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler), Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları ve Diğer adı altında tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilirler.

PROGRAM ÖNCELİKLERİ
 • Çocuk ve kent yoksulluğunun derinlemesine incelenmesi (özellikle belirli sosyal ve mekânsal örnekler düzeyinde) ve yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi
 • Genç işsizliğinin önlenmesi
 • Mesleki eğitim ve sanayide nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması (sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak)
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerin yapıldığı iş yerlerinde ISG (İş Sağlığı ve Güvenliği) çalışmalarına yönelik analiz çalışmaları
 • Alt-bölgelerde(Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar) nüfus kaybının etkileri ve önlenmesine yönelik tedbirler
 • Kent içi ulaşımın etkinliğinin arttırılması
 • Gündelik metropol yaşamına uyum ve entegrasyonun güçlendirilmesi
 • Kültür-sanat ve tasarım sektörlerinin geliştirilmesi
 • Temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik fizibilite ve analiz çalışmaları
 • İleri teknolojiye dayalı ürünlere yönelik AR-GE, ÜR-GE ve markalaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Üretim süreçlerinde yerli ileri teknolojilerin payının arttırılması
 • Sektörel yatırım analizleri (sektör-ürün-konum ilişkilerinin detaylı analiz edildiği, sektörün yatırım ihtiyacı ve yatırım potansiyelinin değerlendirildiği, yatırımcıların kullanımına yönelik analiz çalışmaları)
 • Ankara’da gerçekleştirilen ürün ticarileştirmeye yönelik faaliyetlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin analizi ile ilgili çalışmalar
 • Ankara’da mevcut arazi ve iklim yapısı dikkate alınarak üretilebilecek katma değeri yüksek veya endüstriyel tarım ürünleri konusunda ön araştırma ve fizibilite çalışmaları
 • İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Ankara’nın alt bölgelerinde yer alan ilçelerde (Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar) Agro-eko turizm gibi alternatif turizm türlerinin potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 • İklim değişikliğinin Ankara üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi
 • Kent merkezinde aktif yeşil alanların arttırılması

Bu alanlarda program amaçlarına katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları desteklenmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

Elektronik başvuru: 02/12/2016 Saat 23.50, Proje dosyası teslimi: 09/12/2016 Saat: 17.00 dir. Bence Ankaralıların kaçırmaması ve değerlendirmesi gereken bir projedir. Başvuru ve daha fazlası için burayı tıklayabilirsiniz. Açılan sayfa direkt olarak Ankara kalkınma ajansının ilgili web sayfasıdır.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

LÜTFEN BU YAZININ ANKARA’NIN GELİŞMESİ ADINA FACEBOOK VE DİĞER SOSYAL İLETİŞİM AĞLARI İLE PAYLAŞABİLİR MİSİNİZ?

Yorum yapın