Halkbank KOBİ Gayri Nakdi Kredi ile para ihtiyacınız için hızlı çözümler

Halkbank gayri nakdi kredi, Gayri nakdi kredi türleri- Yine mükemmel ötesi bir yazı ile sizleri selamlıyoruz. Kobilerimiz nakdi kredilere ihtiyaç duyduğu gibi gayri nakdi kredilere de ihtiyaç duyabiliyorlar. Özellikle orta ve büyük ölçekli kobiler her an paraya ihtiyaç duyabiliyor. Çünkü sadece ulusal çapta değil uluslararası çapta iş yapıyorlar ve büyük ortaklıklara imza atarak yine büyük yükümlülüklerin altına girmiş oluyorlar. İşte bu ve buna benzer durumlarda acil nakit ihtiyaçlar doğuyor.

HALKBANK GAYRİ NAKDİ KREDİ GENEL AÇIKLAMA

Sizlerde bir çok işe imza atıyorsunuz ve bu işlerde borç altına giriyorsunuz. Lakin herkes kendini güvence altına almak istiyor. Dolayısıyla sizlerin borçları için bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, garanti verilmesi durumuna gayri nakdi kredi deniyor. Bundan dolayı da gayri nakdi krediler Kobilerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden bir tanesi oluyor. Bugün sizler için Halkbank Gayri Nakdi Kredi konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız bu kredinin detaylarına inebiliriz.

HALKBANK GAYRİ NAKDİ KREDİ

Gayri Nakdi Krediler ile Halkbank ticari işlemlerinizin gerçekleşmesinde işlem tutarınn tamamına ya da bir kısmına garanti vererek size destek sağlıyor. Bu da Kobilere sağlanacak en büyük desteklerden bir tanesi. Halkbank’ın Sunmuş olduğumuz Gayri Nakdi Krediler: TL/YP Teminat Mektupları, Harici Garanti, Akreditif, Aval – Kabul, Referans Mektupları’ ndan oluşmaktadır.

TL/YP TEMİNAT MEKTUPLARI 

Yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine verilen Teminat Mektupları; Bir malın teslimi, bir işin yapılması,bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda kullanılır. Muhatap kuruluşlara (teminat mektubu garantisinde iş yaptıran resmi veya özel kuruluş) veya kişilere hitaben düzenlenmektedir. Söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde ilk yazılı talepte mektup tutarının ödenmesi taahhüdünü içermektedir.

Halkbankca, ilgili mevzuat çerçevesinde TL, kur riskli ve döviz ödemeli teminat mektubu düzenlenebilmektedir. Teminat mektuplarının geçici, kesin, avans ve gümrük teminat mektubu şeklinde türleri bulunmaktadır. Teminat mektupları türleri ve özellikleri hakkında bir kaç temel konu;  Geçici teminat mektupları bir ihaleye katılmak için, ihale makamına hitaben verilmektedir. Kesin teminat, gerek ihale edilen işe ilişkin sözleşme ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmemesinden doğacak zararları, gerekse işin başkasına yaptırılması zorunda kalınırsa doğacak fiyat farkını karşılamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce alınan teminattır.

Avans teminat mektuplarının konusu, müteahhitlere veya imalatçıya verilecek avansları bankanın garanti etmesi ile ilgilidir. Avans teminat mektupları, ileride yüklenicinin doğacak alacaklarından mahsup edilmek üzere verilen bir miktar paranın ödenmesini teminat altına alır.

Serbest konulu teminat mektupları, iş konusu ile ilgili ihalelere yönelik olarak kullandırılan, geçici, kesin ve avans teminat mektupları dışında kalan, gerçek ve tüzel kişilere hitaben çeşitli konularda verilen ve genellikle standart/belirli bir metne/şekle bağlı olmayan, muhatap tarafından istenen şekle uygun olarak hazırlanan teminat mektuplarıdır. (Gümrüklere Hitaben Verilen Teminat Mektupları, Mahkeme ve İcra Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları, Vergi Dairelerine Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları, Veresiye Mal Alımlarını Teminen Verilen Teminat Mektupları, Bayilik ve Acentelik İçin Verilecek Mektuplar, Diğer Kuruluşlara Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları, Diğer Bankalara Hitaben Düzenlenen Teminat Mektupları)

HARİCİ GARANTİ

Yurtdışı ticari işlemlerde, yurtdışındaki muhataba olan taahhütlerin yerine getirileceğine dair düzenlenen teminat mektuplarıdır. Taahhüdün süresi içinde iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda Bankanın ödeme yapacağının garanti edildiği yükümlülüktür.

İTHALAT İLE İLGİLİ GAYRİNAKİT KREDİLER

Akreditif: Bir bankanın, alıcının (ithalatçının) talep ve talimatı ile, belli bir tutara kadar, belli bir vade dahilinde ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, satıcıya (ihracatçıya) ödeme yapacağını ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesine Akreditif denir. Hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı güvence altına aldığı için sıklıkla tercih edilen bir ödeme şeklidir. Uluslararası ticarette kullanılan ve bankaların ödeme garantisini içerir.

Halkbankda Akreditif: Halkbank nezdinde açılan teyitli ihracat akreditifleri ile mal bedelinin ödenmesi garanti edilir. Halkbank teyidi eklenerek, uygun vesaikin Halkbanka ibrazı halinde kayıtsız şartsız ihracatçı müşterilere ödenmesi garanti edilir. ihracatçı müşteriler ülke ve karşı banka riskinden korunmuş olurlar.

REFERANS MEKTUPLARI

Referans Mektupları, inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilere resmi dairelerin yapım, tesis ve onarım ihalelerine katılmalarına yönelik düzenlenen bir üründür. Referans Mektupları; Firma talebi üzerine, ilgili kişilere teslim edilmek üzere hazırlanır. Referans mektupları TL veya yabancı para olarak düzenlenir.

Böylece bir yazının daha sonuna hep beraberce gelmiş olduk. KOBİ’lerimiz için özel olarak hazırladığımız bir yazı, umarım yeterince istifade edilir. Doğru, tarafsız ve güncel bilgilerin adresi 724kredi.net ile yeni bir kredi ve ekonomi haberinde buluşmak dileğiyle..

LÜTFEN BU YAZIYI FACEBOOK İLE BEĞENİP PAYLAŞABİLİR MİSİNİZ?

Halkbank KOBİ Nakdi Krediler ile Tüm ihtiyaçlarınıza anında nakit kredi

Garanti KOBİ’lere Özel Ticari Taksitli Kredi

VakıfBank’tan KOBİ’lere Şimdi Al 2017’de Öde Kredisi

Şekerbank Nakit Kobi Kredileri İle Rahat Bir Nefes Alın

 

 

Yorum yapın